Prosjekt:

FOSSIL

 

Longyearbyen Lokalstyre har fått midler til istandsetting av vinduer på det gamle kraftverket

 

Det har blitt gjennomført reparasjon av mange vinduer som sikrer bygget mot vær og vind, men også slipper inn naturlig lys. Målet er å skape et sted der man tar vare på viktig historie og kulturminner og samtidig ta det i bruk. På lengre sikt vil stedet kanskje kunne formidle viktige budskap om historie, klima og miljø til de som besøker det gamle kraftverket.

 

Det har blitt gjort noe tilrettelegging for omvisning av mindre grupper med guide og det har blitt gjennomført noen arrangementer og omvisninger som har blitt relativt godt besøkt. Erfaringene fra utstillinger, omvisninger og andre kulturelle arrangementer i bygget samt erfaring med godt samarbeid mellom ulike aktører kan danne grunnlag for videre bruk av bygget etter oppgraderinger og sikkerhetstiltak.

 

Mye av arbeidet har vært rettet inn mot istandsetting av vinduer, men samarbeidet og dialog med ulike fagfolk, kunstnere, ansatte ved energiverket ol. har vært med på å utvikle prosjektet. Utstillinger og arrangementer har også skapt fine møteplasser mellom kunstnere og lokalbefolkningen.

Det gjenstår mye arbeid og oppgraderinger før man kan ta bygget i mer ordinært bruk, men de positive erfaringene vi har hatt fra prosjektet kan være viktige for videre utvikling av ny bruk av bygget.