Prosjekt:

Kvifor stel polarmåken muslingar fra Longyearbyens ærfuglar?

Prosjektet KLEPTO skal kartlegge koblingen mellom muslinger, ærfugl og polarmåke i Longyearbyens havnområde og på strekninga mot Bjørndalen

 

Prosjektet vil gi ny innsikt i levesett og biologi til muslinger, ærfugl og polarmåke i Longyearbyens nære farvann. Dette vil gi økt fokus på et fenomen som er lite kjent og som kan bli oversett når konsekvensene og utforming av menneskelig aktivitet blir vurdert. Prosjektet vil bidra økt forståelse for mangfoldet av økologiske forbindelser i et tilsynelatende enkelt Arktisk økosystem.

 

Høsten 2008 fikk Øystein Varpe på UNIS 65 000 kroner til prosjektet, og i artikkelen nedenfor kan en lese mer om prosjektet.