Prosjekt:

Kurs for hundesledekjørere

Kurs for hundesledekjørere på Svalbard, med hovedfokus på lederhundutvikling og langkjøring for privat og kommersielt hundehold er gjennomført

 

Basecamp Spitsbergen og Longyearbyen hundeklubb har arrangert kurset som ble holdt i september 2009 med bakgrunn i et mål om økt friluftsliv gjennom ikke-motorisert ferdsel og videre satsing på bærekraftig turisme.

 

Kurset har bidratt med å tilrettelegge det å fremme bruk av hundeslede i stedet for scooter på langtur ved kompetanseheving både gjennom teori og praksis.

 

Med kurset har de har oppnådd:

  • Riktig foring av hund
  • Kunnskapsøkning på hundens atferd
  • Hvordan trene lederhund og spannhund, med fokus på lederhund, slik at man får godtfungerende hunder som er nødvendig for å kunne kjøre lengre turer med hundeslede
  • Bevisstgjøring om hvordan drive en kennel slik at man får godt fungerende hunder.

 

En ekstra effekt har vært at de har fått veldig positive tilbakemeldinger på hundeholdet blant deltakerne. Dette er en ikke ubetydelig motivasjonskilde for videre satsing på alternativt friluftsliv gjennom ikke-motorisert ferdsel.

 

Svalbards miljøvernfond bidro med kr 80 000 til kurset.