Prosjekt:

Ren kyst! Frivillig oljevern

Vellykket oljevernskurs i Longyearbyen. En beredskapstropp er opplært i håndtering av oljesøl om det når land

 

Kurset ble gjennomført i samarbeid med NordNorsk Beredskapssenter og Kystverket.

WWF sier det er viktig å holde oljevernkurs i Longyearbyen med jevne mellomrom for å sikre at kompetente mennesker er i beredskap i tilfelle oljesøl på Svalbard til enhver tid. På Svalbard vil et oljesøl kunne ha flere potensielle konsekvenser, både økonomisk og for natur og naturverdier.

 

Oljesøl på Svalbard kan få store konsekvenser for sjøfugl, sjøpattedyr, plante- og dyreorganismer i strandsonen, fiskeegg og larver, frilufts- og rekreasjonsområder og for næringsvirksomhet (fiskeri, turisme).

 

Kurset var bevisst lagt til Longyearbyen i april, for å vise de reelle utfordringene knyttet til oljeopprydding i arktiske strøk: Utstyret funker ikke på grunn av kulde og ising, man har korte arbeidstimer som følge av kulde og vanskelige værforhold.

 

Deltagernes evaluering av kurset viser at alle var godt fornøyde med det og gjennomføringen. Takket være engasjerte deltagere og flotte værforhold ble det et fantastisk kurs og opphold på Svalbard. WWF håper de kan komme tilbake og holde flere kurs i årene som kommer.

 

Svalbards miljøvernfond kan gi støtte til informasjons- og opplæringstiltak ,og miljøvernfondet støttet oljevernkurset med 150 000 kroner.

 

WWF holdt oljevernkurs også i 2011 hvor Svalbards miljøvernfond støttet kurset med kr 150 000.