Prosjekt:

Kultursti i Longyearbyen

Føringer for omfanget av en kultursti i Longyearbyen er lagt

 

Forprosjektet er kommet fram til at en kultursti i Longyearbyen bør gjennomføres i flere faser.

 

Les mer om prosjektet i vedlagte rapport.

 

Svalbards miljøvernfond bidro med kr 50 000 til forprosjetet.