Prosjekt:

Svenskebrakka på Hotellneset

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til etterisolering og restaurering av Svenskebrakka

 

 

I forlengelse av prosjektet med etterisolering og restaurering av Svenskebrakka ble det vinteren 2022-23 planlagt utbedring av gavlvegger mot sør og nord. Bygget bærer også preg av å ha vært utsatt for stor fuktpåkjenning over tid, slik at utbedringer på bjelker og i bærekonstruksjoner vurderes fortløpende etter hvert som det dukker opp.

 

Målet for tiltaket er å ta vare på den kulturhistorien bygget representerer ved å sikre originale komponenter som er bevaringsverdige samtidig som bygget blir isolert slik at det kan benyttes, med tanken om vern og ivaretakelse gjennom bruk som en del av satsingen.