Prosjekt:

System for overvåking av nedbryting og slitasje på kulturminner og -miljøer på Svalbard. Fase 1.

Norsk institutt for kulturminneforskning har kartlagt aktuelle miljøovervåkingsprosjekter innenfor kulturminnesiden på Svalbard

 

 

Gjennomgangen viser at det finnes noen spredte arbeider og mindre systemer for overvåking av kulturminnene på Svalbard, men at det for tiden ikke er aktiv overvåking av kulturminnene basert på objektive systemer.

 

Les mer om prosjektet i vedlagte rapporter.