Prosjekt:

Svalbardvalmue og kullstøv

Kullstøv har en direkte effekt på veksten av svalbardvalmuen. Universitetstudiene på Svalbard (UNIS) har i et prosjekt vurdert den reproduktive produksjonen av Svalbardvalmue i Adventdalen. Blomstene ved Gruve 7 er blant annet betydelig kortere i høyden enn ved Gruve 6 og Bayfjellnosa

 

 

Målet med dette prosjektet var å vurdere den reproduktive produksjonen av Svalbardvalmue (Papaver dahlianum) i områder av Adventdalen hvor kullstøv fra gruvedrift kan påvirke miljøet. Svalbardvalmuen er en flerårig blomstrende plante, som har to fargevarianter på blomsten – hvit og gul.

 

Hovedfunnene er at Svalbardvalmuen som blomster ved Gruve 7 hvor det er en høy konsentrasjon av kullstøv er mye kortere i høyden, og har mindre såkorn per kapsel enn på Gruve 6 der det er en noe mindre konsentrasjon av kullstøv, og på Bayfjellnosa der det er ubetydelig med kullstøv. Svalbardvalmuen ved Gruve 7 og Gruve 6 produserte mindre modne frø enn blomstene fra Bayfjellnosa.

 

Resultatene fra dette prosjektet tyder på at kullstøv i miljøet har en direkte effekt på vekst av Svalbardvalmuen og en indirekte effekt på reproduksjonen. Snøsmelting skjer mye raskere i nærvær av kullstøv, og det har en negativ påvirkning på Svalbardvalmuen og muligens også på andre arter.

 

Rapporten konkluderer med en anbefaling om at virkningen av kullstøv bør minimaliseres.

 

Rapporten er tilgjengelig på engelsk.

 

Prosjektet budsjetterte med kr 200 000 i kostnader, Svalbards miljøvernfond bidro med kr 50 000.