Prosjekt:

Isbjørn hi-data Kongsøya 1978-79

I mars-april 1978 og 1979 utførte Jørn Thomassen og Rasmus Hansson et feltstudie på Kongsøya som er et av de viktigste hi-områdene til isbjørn på Svalbard. De gjorde nærmest døgn-kontinuerlige observasjoner og kategoriserte atferden til 25 hunner og deres avkom da de kom ut fra hi i snøfonnene oppe i fjellsidene

 

 

 

Havisen har gått kraftig tilbake i Arktis over de siste tiårene, og vi er i ferd med å få en situasjon hvor den ikke omringer Kongsøya på høsten når binnene skal finne sine hi. Data fra 1978 og 1979 dokumenterte at Kongsøya hadde en av verdens tetteste forekomster av isbjørnhi. I 2016 ble det ikke registrert ett eneste hi på Kongsøya.

 

Kongsøya-dataene fra 1978 og 1979 kan således både være en verdifull basis for sammenligning med framtidige studier og være vitnesbyrd om et unikt hi-område som er tapt pga av global oppvarming.

 

Dataene er nå sikret framtidig lagring hos Norsk Polarinstitutt, og er tilrettelagt på en slik måte at de skal være anvendbare inn i relevante problemstillinger knyttet til isbjørnens hi-biologi. Det kan være studier av hva som er egnet hi-habitat, samt studier av atferden til bjørnene i hi-områ-dene.