Prosjekt:

The invertebrate fauna of Edgeøya

Den virvelløse faunaen på Svalbard er rik og unik, nå er det samlet inn materiale fra Edgeøya som tidligere ikke er gjort

Tidligere har det ikke vært publisert noe om denne faunaen på Edgeøya. Det er funnet eksemplarer på denne vest-siden av Svalbard som ikke er funnet i øst.

 

Målet med dette prosjektet var å:

  • Beskrive den virvelløse faunaen av Edgeøya og sette dette i sammenheng med flora og klimatiske forhold
  • Samle informasjon om virvelløse dyr og det økologiske systemet som en helhet for å kunne fatte beslutninger med bakgrunn i riktig informasjon.
  • Utvikle SPIDER database (http://svalbardinsects.net/)