Prosjekt:

Ærfuglkoloni hundegårdene

Svalbard Villmarksenter har gjennomført flere tiltak for å tilrettelegge for ærfugl ved hundegårdene

Ærfugl på reir. Foto: Elisabeth Kaddan

 

Resultatet er en mangedobling av ærfugler på vestsiden av hundegården.

 

Tiltak som er gjennomført:

 

  • Dammen vest for hundegården er utvidet og gravd dypere
  • Det er anlagt flere og større øyer i dammen
  • Utgraving av reirgroper
  • Hunder på løpestreng for økt beskyttelse mot polarrrev.

 

 

Kartet viser løpestrengene for hunder. Det er den store dammen rett vest for hundegårdene som er gravd ut, mens liggegropene er gravd ut på arealet mellom dammen, løpestrengene og hundegården.

Rapporten slår fast at koloniens fremtidige overlevelse er usikker på grunn av det store antallet predatorer (fjellrev og polarmåke). Dersom det i framtida ikke gis mulighet for uttak av nærgående predatorer, foreslås det at kolonien legges åpen og at ærfuglen søker de områdene som har naturlig beskyttelse mot reven. Dersom det skal være en koloni av ærfugler i Longyearbyen må det gis en mulighet til å beskytte den.

 

Se vedlagte sluttrapport for mer informasjon om prosjektet.