Prosjekt:

Hva forteller fortidens kaier oss om fremtidens anlegg?

Fortidens kaier har overraskende god evne til å stå imot de arktiske naturkreftene. De gamle sikringene i tre er i god stand 50 år etter byggeåret, noe som viser at det kanskje ikke alltid er nødvendig med rustne stålvegger for å hindre erosjon

 

 

Sintef Byggforsk har sammen med Store Norske gjennomført en undersøkelse av alle kjente kaianlegg på Svalbard. Bakgrunnen var å se på tilstanden av kaianlegg og vurdere om eldre byggeskikker og bruk av materiale med fordel kan brukes i dagens anlegg. Undersøkelsen omfatter 7 lokaliteter (Longyearbyen, Svea, Barentsburg, Pyramiden, Coles Bay, Ny Ålesund og Kapp Linné) og 18 anlegg.

 

Prosjektet ble formet i støpeskjeen etter at forfatterne hadde besøkt Pyramiden høsten 2009. Det slo dem at kaianlegget i Pyramiden tross mange ti-års påkjenninger fra sjø og iskrefter var i forbausende god stand, selv om man vet at vedlikehold de siste ti år har vært fraværende. Denne hendelsen og erfaringer fra mange år med forsknings- og utviklingsarbeid på Svalbard førte til planlegging og senere materialisering av denne studien som i hovedsak er en studie knyttet til byggeteknikk, materialer og tilstand for arktiske kystnære konstruksjoner på Svalbard.

 

Målet var å få mest mulig kunnskap om fortidens kaianlegg for å kunne bruke erfaringene i fremtidige konstruksjoner.

 

Rapporten viser at fortidens kaier har overraskende god evne til å stå imot de arktiske naturkreftene, men samtidig ser man at for eksempel kaier bygget med fundament av trepeler har hatt behov for større vedlikehold enn russisk bygde kaianlegg basert på lafteteknikk.

 

Tre er et naturlig materiale og vil i et miljøperspektiv være mere egnet for slike konstruksjoner da det er mulig å demontere et kaianlegg etter at aktivitet er avsluttet. Dagens byggeskikk baserer seg på kaianlegg i stål og betong, og vil for all fremtid stå som et mer og mer forfallent monument over våre aktiviteter. Det samme gjelder sikringskonstruksjoner i tilknytning til kaianleggene. De gamle sikringene i tre er i god stand 50 år etter byggeåret, noe som viser at det kanskje ikke alltid er nødvendig med rustne stålvegger for å hindre erosjon.

 

Prosjektet har et budsjett på 510 000 kroner og Svalbards miljøvernfond har bidratt med 400 000 kroner.