Prosjekt:

Reinsdyrkjever og jaktstatistikk

Samarbeid mellom jegere, forvaltning og forskning gir viktig informasjon og kunnskap om Svalbardrein

 

 

Norsk Polarinstitutt viser i prosjektet «Reinsdyrkjever og jaktstatistikk: Hva forteller jegernes egne data om høsting og klima?» til betydningen av godt samarbeid mellom jegere, forvaltning og forskning. Prosjektet viser til interessante funn for måling av kondisjon til Svalbardrein og dokumenterer en variasjon i vekst hos rein mellom de ulike jaktområdene. Samtidig viser prosjektet til funn som styrker kunnskapsgrunnlaget til forvaltingen. Kunnskap som kan nyttiggjøre for å ivareta det overordnete miljømål for ivaretakelse av bestanden av Svalbardrein.

 

 

 

 

«Bestandene av Svalbardrein skal få utvikle seg naturlig uten at menneskelig innvirkning har nevneverdig effekt på utbredelse, bestands­sammensetning, tilvekst og naturlig dødelighet».

 

 

 

 

Rapporten fra prosjektet er vedlagt her og utgis i Norsk Polarinstitutt sin kortrapportserie med tittel:

 

Jegernes egne data: Analyser av jaktstatistikk og kjevemateriale fra svalbardrein