Prosjekt:

Informasjonssenter i Ny-Ålesund

Informasjonssenteret i Ny-Ålesund er åpnet

 

Informasjonssenteret ble offisielt åpnet 29. juni 2009.

 

Prosjektet er dynamisk, og krever videre oppfølging for å møte hensikten på en god måte. Informasjon og informasjonsbehov endrer seg stadig, men med de fleksible løsningene som er valgt til senteret kan de relativt enkelt foreta endringer og justeringer.

 

Svalbards miljøvernfond har bidratt med kr 400 000 til begge prosjektene.