Prosjekt:

Mulighetsstudie for grønnsaksproduksjon i Longyearbyen

Det vil være mulig å produsere mer urter og bladgønnsaker på Svalbard, og til en kostnad som kan konkurrere med importerte varer.

 

Polar Permaculture bygde i 2017 et drivhus og startet produksjon av lokale, ferske grønnsaker i Longyearbyen. Motivert av de gode resultatene og den positive tilbakemeldingen fra publikum, ønsket så Polar Permaculture å starte opp en profesjonell virksomhet for produksjon av grønnsaker, og gi fersk og sunn mat til det lokale markedet på Svalbard.

 

Polar permaculture søkte og fikk midler fra Svalbards miljøvernfond til et mulighetsstudie for å se om om det kunne la seg gjøre å produsere mer grønnsaker på Svalbard. En ønsket i dette studiet ikke bare å se på om det praktisk lot seg gjøre å produsere mer grønnsaker, men også hvorvidt man kunne ta i bruk matavfall til produksjon av biogas for oppvarming av drivhus/produksjonslokaler.

 

Studiet er nå gjennomført, og en har konkludert med at man ved en investering på 2,7 millioner kroner kan klare å produsere 10 % av markedsandelen av urter, salater og mikrogrønnsaker i Longyearbyen. Energibehovet ved lokal produksjon vil være lavere eller lik som for importerte grønnsaker, og pris ut til kunde vil også være lik som for importerte varer.

 

Når det gjelder bruk av matavfall til biogassproduksjon viser mulighetsstudiet at dette ikke lar seg gjøre av praktiske årsaker på nåværende tidspunkt.

 

Les med om mulighetsstudiet i den vedlagte rapporten.