Prosjekt:

Kortreist hundemat

Green Dog Svalbard har gjennom dette prosjektet lagt til rette for mottak av kortreist kjøtt og spekk til hundemat direkte fra hvalfangsbåter

 

 

Prosjektet bidrar til redusert bearbeiding og økt kvalitet på hundematen. For miljøet vektlegges redusert transport og bruk av lokale ressurser.