Prosjekt:

Hundesport for barn, ungdom og voksne på Svalbard

Longyearbyen hundeklubb har fått støtte til innkjøp av utstyr som bidrar til mer aktivitet og bedre miljø i hundegården

Foto: Longyearbyen hundeklubb/Elise Strømseng

 

 

Aktiviteten til Longyearbyen hundeklubb er svært viktig for at byens befolkning kan ha polarhunder og drive med hundekjøring som hobby. Hundegården ble utvidet i 2014 og klubben ønsker å legge tilrette for aktiviteter med fokus på dyrevelferd, godt miljø og innenfor trygge rammer. Medlemmene legger årlig ned mye dugnadsinnsats i klubben, og inviterer til flere åpne arrangement for Longyearbyens befolkning.

 

Prosjektet bidrar til et ikke-motorisert, utvidet og trygt tilbud for alle som driver med hund i Longyearbyen. I tillegg vil det stimulere til økt aktivitet for barn i hundegården og bidra til gode holdninger til friluftsliv og ikke-motoriserte aktiviteter utendørs.

 

Klubben har kjøpt inn nye Trollvogner, sparkesykler, barnesleder, skittplukkere og verktøy.

 

 

Foto: Longyearbyen hundeklubb/Elise Strømseng