Prosjekt:

KONSTANTINOVKA 2019

 

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til dokumentasjon av kulturminner knyttet til den russiske gradmålingsstasjonen ‘Konstantinovka’ i Hornsund

 

I Gåshamna på sørsiden av Hornsund ligger det en bygningsruin som dekker et område på nærmere 3000 m2. Dette er restene etter den vitenskapelige stasjonen ‘Konstantinovka’ som ble etablert iforbindelse med den svensk-russiske gradmålingsekspedisjonen på Svalbard 1899–1901. Her tilbrakte i alt 19 russere vinteren 1899-1900 under ledelse av geodeten Dmitrij Sergievskij. Ekspedisjonen gjorde vitenskapelige observasjoner og rekognoserte med tanke på trianguleringen som startet den følgende sommeren. Folkene led ingen nød under overvintringen. Bolighuset hadde en grunnflate på over 360 m2, og et titalls rom oppvarmet med ovner. Det fantes en egen bygning med bad, badstue og strømaggregat på stasjonen samt flere lager- og instrumentbygninger.

 

Kulturminner knyttet til Konstantinovka ble registrert og grundig dokumentert under en feltekspedisjon i juli 2019, og det er laget en nøyaktig terrengmodell og kart over kulturminneområdet. I tillegg er kulturminnene satt inn i sin historiske kontekst. Vedlagt ligger hele hovedrapporten fra prosjektet på 65 sider og et kortere sammendrag. Dette prosjektet må ses i sammenheng med dokumentasjonen av den tilsvarende svenske overvintringsstasjonen i Sorgfjorden som ble gjort i 2017-2018 (se prosjektnr. 15/136).