Prosjekt:

Reparasjon av pipe på gamle bakeri og messe på Hiorthamn

Det gamle bakeriet og messa er ett av de gamle kulturminnene på Hjorthamn som brukes som fritidsbolig. Gjennom dette prosjektet er pipa nå reparert

 

Les mer om prosjektet i vedlagte rapport.