Prosjekt:

Marine bentiske verdier på Svalbard

Ny rapport fra kartlegging og overvåkning av marine bunnøkosystem på Svalbard

 

 

Prosjektet har brukt etablerte databaser for å finne potensielt sårbare og verdifulle områder. Spesielt utvalgte områder øst på Svalbard som Hinlopen, Storjorden og Nordaustlandet har rikt biologisk mangfold så kan være sårbare for skader og eventuelle oljeutslipp. Områdene er har også en viktig funksjon som oppvekstområder og beiteområder for fisk som del av det større marineøkosystemet.

 

Prosjektet etablerte i 2012 en permanent stasjon for overvåkning og fotografering av hardbunn ved Tommelpynten i Hinlopenstredet.

 

Innsamlet data fra prosjektet kan videre nyttigjøres i miljøforvaltningen