Prosjekt:

Deler av gruvehistorien fortalt gjennom fem filmer

Visit Svalbard har fått støtte til å lage filmer om gruvehistorien på Svalbard

 

Gjennom prosjektet har Visit Svalbard produsert filmer om fire kulturminner/kulturhistoriske steder i Longyearbyen; Gruve 2b, Taubanesentralen (og taubanebukkene), Gruve 3 og den gamle kraftstasjonen. Hvert sted har én langfilm og flere kortere filmer tilpasset sosiale medier. I tillegg til å formidle viktig kulturhistorie, har filmene fokus på ansvarlig markedsføring, og gir informasjon om hvordan man kan oppleve disse stedene på en sikker måte. Filmene er med norsk tale og engelsk teksting.

 

Prosjektet har stort sett blitt gjennomført etter planen. Vi reduserte fra 5 steder til 4, for å sikre oss godt innhold på de utvalgte stedene. Etter premierevisningen 19. juni fikk vi svært gode tilbakemeldinger. Det eneste som har tatt lengre tid enn forventet er å få oversatt filmene til engelsk og legge teksten på filmene. Dette har vært på grunn av fagspråket og slangspråket fra gruvedriften som har vært vanskelig å oversette.

 

Prosjektet har fokusert på bevaring, sikring og formidling av kulturminne. Filmene vil være et viktig bidrag inn i bevaring av Longyearbyens unike kulturhistorie og vil brukes blant annet i SvalbardGuideOpplæringen (SGO) fremover.