Prosjekt:

Bevaring og kulturformidling Grøndalbilder

Fotosamlingene etter Herta Lampert, Leif Archie Grøndal og Harald Grøndal er nå fullstendig digitalisert

 

Bildesamlingen er fra fotografene Leif Archie, Harals og Herta Grøndal fra sent 40-tall og frem i nyere tid. Bildene er av høy dokumentarisk verdi. Den viser menneskers arbeid og fritid på Svalbard gjennom alle årets sesonger. Det er blitt systematisk dokumentert byutvikling gjennom tiår i Longyearbyen. Likeså kan man se Longyearbyens utvikling fra gruvesamfunn frem til et familiesamfunn, fra ankomst med båt til bruk av fly som framkomsmiddel.

 

Samlingens digitale filer er deponert hos Svalbard Museum og fotomaterialet er lagt inn museets eget klimahvelv. Nettløsningen gjør også at publikum kan komme med tilbakemeldinger direkte til Svalbard Museum, her: http://svalbardmuseum.no/no/samlingene/fotosamling/