Prosjekt:

Dokumentasjon av gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden

Prosjektet har gjennomført en omfattende arkeologisk og historisk dokumentasjon av kulturminnene ved den svenske gradmålingsstasjonen i Sorgfjorden (1899-1900) samt utvalgte relaterte kulturminner i området

 

Den vitenskapelig stasjonen i Heclahamna i Sorgfjorden ble bygd sommeren 1899. Stasjonen ble benyttet til overvintring av en gruppe på fem svenske vitenskapsfolk og deres sju assistenter. Hensikten var å gjøre en rekke observasjoner i forbindelse med den svensk-russiske gradmålingsekspedisjonen på Svalbard (1899–1901). Denne bredt anlagte ekspedisjonen foretok en nøyaktig måling av jordkrumningen over en distanse på mer enn fire breddegrader, fra Sørkapp til Sjuøyane, som ledd i det internasjonale vitenskapelige arbeidet med bestemme jordens eksakte form.

 

I dag er det bare rester igjen av stasjonen, og dette prosjektet har gått ut på å dokumentere kulturminnene i området. Rapporten fra feltarbeidet i juli 2017 kartfester og dokumenterer et femtitalls objekter, og knytter dem til deres historiske kontekst. Mange av kulturminnene har ikke tidligere vært registrert. Det er laget kart og terrengmodell, og det finnes et omfattende fotomateriale som nå blir gjort tilgjengelig.

 

Vedlagt ligger hele hovedrapporten, en kortversjon og et sammendrag av det grundige arbeidet som er gjennomført.