Prosjekt:

Polarmåke – Kongsfjorden

Prosjektet har kartlagt lokaliteter, hekkesuksess, vekst- og overlevelsesrater for polarmåke i Kongsfjordområdet

 

 

Data fra prosjektet er sammenstilt med tilsvarende data fra Bjørnøya og det anbefales en langsiktig overvåkning av bestanden for økt kunnskap om populasjonsdynamikk og miljøgiftbelastning.