Prosjekt:

Kannibal- og sjørøyebestandene på Svalbard

Kannibal- og sjørøyebestander på Svalbard; er dette unike genetiske røyemorfer med spesielle forvaltningskrav?

 

 

Med støtte fra Svalbards miljøvernfond har NINA gjennomført et prosjekt om svalbardrøya og genetikk.

 

Formålet med prosjektet var å påvise eventuelt slektsskap mellom røye fra seks ulike vassdrag langs vestkysten av Svalbard, i tillegg til påvise eventuell genetisk differensiering innad i bestandene. I prosjektet er det analysert røyemateriale fra to bestander på Nordaustlandet og fire bestander på Spitsbergen.

 

Av rapporten fremgår det at resultatene bekrefter av svalbardrøya generelt har en unik forhistorie, og derfor representerer et svært verdifullt genetisk livshistoriemangfold. Dette stiller spesielle krav til forvaltningen av svalbardrøya. Både økologi, klima og genetikk må tas større hensyn til i den fremtidige forvaltningen på Svalbard, sier rapporten.

 

Prosjektet fikk 250 000 kroner i støtte.