Prosjekt:

Svalbardgjess samlet i kart (GOOSEMAP)

I prosjektet GOOSEMAP er stedfestede registreringer av kortnebbgås, hvitkinngås og ringgås på Svalbard samlet i kart

Kartene viser hvor det er registrert gjess i ulike faser av hekkesesongen. Kartene viser derfor både kjente gåseområder og kunnskapshuller, og informasjonen kan bistå i forvaltningen av de tre gåseartene på Svalbard. Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom NINA og Danmarks Miljøundersøgelser.

 

I GOOSEMAP er det samlet informasjon fra en rekke institusjoner og privatpersoner, bl.a. fra Norsk Polarinstitutt, Sysselmannen på Svalbard, Wildfowl and Wetlands Trust, Universitetet i Groningen, Danmarks Miljøundersøgelser, NINA, m. fl. Det finnes sannsynligvis også registreringer som ikke er med i dette datagrunnlaget. For dem som har slik informasjon anmodes det om at dette legges inn i Artsdatabankens databaser gjennom www.artsobservasjoner.no

 

Prosjektets sluttprodukt, en web-side med alle kartene og generell bakgrunnsinformasjon finner du her.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med 400 000 kroner.