Prosjekt:

Bjørnøya 2

Svalbard museum og værvarslinga i Nord-Norge har i dette prosjektet samarbeidet om registrering og dokumentasjon av samlingene på Bjørnøya museum og bygningen «Gammelradioen»

 

Prosjektet «Bjørnøya 2» bygger på forprosjektet «Bjørnøya Museum» som ble avsluttet i 2013. Prosjektet er første del av et hovedprosjekt som har som mål å restaurere «Gammelradioen» på Bjørnøya samt å lage en ny utstilling om Bjørnøyas historie i bygningen.

 

Prosjektet vil bli videreført i 2018-19.