Prosjekt:

Arbeidermesse Vest i Sverdrupsbyen

Arbeidermesse vest i Sverdrupsbyen ble oppført i 1939 og er et fredet kulturminne. Arbeidermessa inngår i et kulturmiljø med ulike fragmenter etter bebyggelse og gruveanlegg

 

Bygningen har stått uten oppvarming siden midten av 1980-tallet, og har fått en del skader som følge av fuktproblemer, isspregning og genrelt forfall.

 

Svalbards miljøvernfond mener det viktig å ta vare på Arbeidermessa og stilte i fjor høst 75 000 kroner til disposisjon for å gjøre en vurdering av bygningens tekniske tilstand. Dette ble gjort for å få en samlet oversikt over nødvendige arbeider som bør utføres.

 

Sweco har på oppdrag fra Sverdrupbyen AS utført en tekninsk tilstandsanalyse av Arveidermesse Vest. Rapporten er først og fremst et arbeidsverktøy og et utgangspunkt for eventuelt videre arbeider.

 

Yury Kononuchenko – Sverdrupbyen AS har også fått tilsagn på kr 250 000 fra Svalbards miljøvernfond til drenering og oppmaling av Arebidermesse vest.