Prosjekt:

Svalbardfrø i Svalbard Globale Frøvelv

Klimaendring i kombinasjon med menneskelig aktivitet kan være en trussel mot den arktiske floraen. Målet med prosjektet er å sikre Norges arktiske flora og dets genetiske diversitet for fremtiden ved å lagre frø i Svalbard Globale frøvelv

Målet for dette prosjektet var å samle inn frø av ca 100 arter inkludert de sjeldne artene som finnes i Isfjordområdet. Lagring av frø i Svalbard Globale Frøvelv er en mulig metode for sikring av genetisk diversitet for fremtiden for 69 av 113 undersøkte arter. Metoden fungerer for 8 av 21 undersøkte rødliste arter, mens man for de andre må finne alternative metoder for ex situ bevaring.

 

Et høydepunkt som kan trekkes frem fra rapporten er at polarnyresoleie (Ranuculus wilanderi), som er endemisk for Svalbard, spirte, og at islandsstarr (Carex kreusei), som kun er kjent fra 2 lokaliteter på Svalbard, hadde 67 % spiring.

 

Prosjektet har til sammen fått 200 000 kroner i støtte fra Svalbards miljøvernfond.