Prosjekt:

Guidelines og informasjon for fritidsbåter

Guidelines for fritidsbåter er nå klare

 

 

AECO – Association of Arctic Expedition Cruise Operators fikk støtte til å utvikle guidelines for fritidsbåter (private yachter). Retningslinjene er utviklet med utgangspunkt i AECOs operasjonelle guidelines for kommersielle cruiseoperatører. Informasjonspakken inneholder disse guidelines, andre retningslinjer, annen miljørelevant informasjon og gir en oversikt over regelverk og kontaktpunkter.

 

Målet er å gi denne gruppen tilreisende tilgang på informasjonen de trenger for å ferdes på Svalbard uten å gjøre skade på naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø.