Prosjekt:

Svalbard museums historiske fotosamling

Svalbard museum har i tre prosjekter jobbet med å digitalisere store deler av museets fotosamling. Totalt er det nå digitalisert ca. 15 000 bilder fra samlingen. En bildesamling som gir et unikt innblikk i Svalbards historie. Samtidig har museet lagt ned en uvurderlig jobb for å bevare og beskytte bildene mot ødeleggelse og unødvendig slitasje

 

 

Svalbards miljøvernfond har støttet del 3 av prosjektet med kr 150 000 og samlet for de tre prosjektene bidratt med kr 850 000.

 

Digitale bilder er søkbare i Svalbard museums bildearkiv.

 

Lenker:

Søkbard bildearkiv – Svalbard museum