Prosjekt:

Lokale utslipp og forurensning fra bil og scootereksos

Lokale utslipp i sterkt trafikkerte områder i Longyearbyen påviser store mengder av flyktige forurensninger fra bil- og snøscootereksos.

 

Gjennom prosjektet VETAPOS – Volatile and persistent emissions from traffic and power production on Svalbard – er det gjennomført omfattende studier for å kartlegge utslipp fra trafikk i sterkt traffikerte områder på Spitsbergen. Resultatene viser at ferdsel med bil og scooter har potensiale til å påvirke det følsomme Arktiske miljøet, og utslipp fra scootertrfikk kan påvises i overflatejord lenge etter at sesongen er avsluttet. Prosjektet mener derfor at det er viktig å etablere overvåkningstiltak for eventuelt å bidra med lokale reguleringer for å minimere forurensningspotensialet.

 

Av rapporten fremgår det også en del forslag til tiltak samt oppfølgingsforslag.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med 200 000 kroner.