Prosjekt:

Adventfjorden – arktisk hav rett utenfor stuedøren

Nytt hefte om det marine miljøet i Longyearbyen presenteres

 

På mandag 27. juni kl. 18.00 på Svalbard museum vil en gruppe polske forskere fra Insitituttet for Oceanology, Polish Academy of Scienses, preseneter et nytt hefte om et av Longyearbyens nærområder, nemlig Adventfjorden.

 

Heftet er ment for både fastboende og besøkende, og målet er å gi en vitenskapelig informasjon på en enkel måte.

 

Det er gratis inngang og foredraget er på engelsk. Vel møtt på Svalbard Musem.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet prosjektet med 50 000 kroner.