Prosjekt:

Energigjenvinning fra avfall, Longyearbyen

Longyearbyen lokalstyre har utredet mulighet for lokal forbrenning av avfall med energigjenvinning

 

 

Rapporten peker på konsekvenser for miljø og økonomi. Samtidig vil lokalstyre ha et grunnlag for beslutninger om hvordan de kan bidra til en fremtidig miljøvennlig og mest mulig bærekraftig bosetting.

 

I dag sendes avfall til Sør-Sverige hvor det forbrennes med energigjenvinning. Ved en lokal forbrenning med både energigjenvinning og el-produksjon vil det totalt bidra til en reduksjon i CO2 utslipp og en unngår den lange transporten av avfallet