Prosjekt:

Svalbard Beach Litter Deep Dives

Fiskerirelatert aktivitet i områdene rundt Svalbard utgjør sannsynligvis  den største kilden til marin forsøpling på Svalbard

 

I dette prosjektet har en gjort et dypdykk inn i noe av det marine avfallet som er funnet på strendene på Svalbard.

 

Avkapp av nett av den type som blir brukt av norske og russiske trålere utgjør mesteparten av nettene i analysen. Noe av dette er yngre enn 5 år og indikerer dermed en pågående praksis. Husholdningsavfall ser ut til å være dominert av norsk og russisk forpakning, men datagrunnlaget var for lite til å konkludere på nasjonalitet.