Prosjekt:

Fargearkeologisk undersøkelse av Telegrafen i Ny-Ålesund

En liten og beskjeden bygning. Med rik og dramatisk historie!

 

 

Telegrafen har stått tilnærmet urørt i nesten 50 år, den har derfor en godt bevart historie. Telegrafstasjonen har vært sentral i en rekke viktige historiske hendelser som under Amundsens ekspedisjoner i 1925 og 1926.

 

Når Nobile og luftskipet «Italia» forsvant på veg mot Nordpolen i 1928, dro blant andre Amundsen ut med flyet «Latham 47» for å lete etter luftskipet. Flyet med Amundsen forsvant og er aldri blitt funnet. Telegrafen i Ny-Ålesund var det siste stedet som hørte livstegn fra «Latham 47» og Roald Amundsen.

 

Den fargearkeologiske undersøkelsen gjennomført i august 2012 av siv.ark. Jens Treider for å skaffe mer kunnskap om bygningen. I praksis gir rapporten en anbefaling om hvilken tidsepoke man skal gjenskape innvendig og utvendig ved en restaurering. Fargeavdekninger ved fargetrapper er gjennomført på de bygningsdelene som ble vurdert viktigst i et representativt utvalg. Rapporten fra prosjektet vil være et viktig og avgjørende grunnlag for restaurering av Telegrafen. Det omfanget som ble utført gir i følge Treider et meget klart grunnlag for å gi en anbefaling.

 

Undersøkelsene har ført til økt kunnskap om bygningshistorien til Telegrafen. Telegrafbygningen ble oppført nede ved sjøen i Ny-Ålesund i 1918. I 1935-36 ble bygningen utvidet med et stort tilbygg mot vest. Når driften i Ny-Ålesund startet opp igjen etter andre verdenskrig ble Telegrafen flyttet dit den står i dag. I forbindelse med flyttingen ble det gjort noen bygningsmessige endringer. På femtitallet ble det gjennomført mindre endringer på bygningen, blant annet nytt inngangsparti.

 

I sin rapport anbefaler Jens Treider at huset tas mest mulig vare på slik det står i dag og slik det viser «sluttproduktet» av husets utvikling og bruk som telegrafstasjon. Treider anbefaler at huset settes i stand ved nødvendige reparasjoner i konstruksjoner og innvendige overflater ved bruk av samme typer materialer som var brukt tidligere.

 

Det er vanlig at en fargeundersøkelse ender med en oversikt over anbefalt fargesetting av eksteriøret i alle rom. I dette tilfellet er det av ressurshensyn valgt å gjøre etter at det er avgjort hvilken epoke bygningen skal tilbakeføres til. Ut fra fargeskjemaene fremkommer både opprinnelige farger som først ble malt, og alle lagene frem til dagens farger.

 

Kings Bay AS jobber nå med å få etablert en kompetansegruppe som skal fungere som en faglig veileder og diskusjonspartner for restaureringsarbeidet. Samtidig jobbes det med å få på plass full finansiering for restaureringen. Telenor har gitt lovnad på en stor del av kostnadssummen.

 

Kostnadene i dette prosjektet har vært på rundt 100 000 kroner, og Svalbards miljøvernfond har bidratt med 70 000 kroner.