Prosjekt:

Fangsthytter på Svalbard 1794-2014

Boken beskriver bygningshistorien til 310 fangsthytter på Svalbard og er et viktig bidrag i formidlingen av Svalbards fangsthistorie