Prosjekt:

Cruiseturisme – samfunnsmessig bæredyktighet

Epinion har på vegne av Visit Svalbard og AECO undersøkt forbruket blant cruiseoperatører som besøker Longyearbyen. Undersøkelsen viser at ekspedisjonscruise og konvensjonelle cruiseskip bidrar til betydelig lokal verdiskapning ved kjøp av varer og tjenester for mer enn 110 millioner kroner (i 2018).

 

I undersøkelsen ser Epinion på passasjerenes personlige forbruk når de går i land, samt cruiseoperatørenes innkjøp av varer og tjenester lokalt. Dette inkluderer kjøp av varer og tjenester, transporter, overnatting, bespisning, aktiviteter, attraksjoner, forsyninger, havneavgifter, miljøgebyr og mer.

 

Undersøkelsen viser at ekspedisjonscruise har en gjennomsnittlig lokal verdiskapning på 4235 NOK per passasjer, mens konvensjonelle cruiseskip har en gjennomsnittlig verdiskapning på 810 NOK per passasjer. Ekspedisjonscruisepassasjerer bidrar til 5,2 ganger mer verdiskapning enn de konvensjonelle cruisepassasjerene. Ekspedisjonscruiseoperatørene handler for betydelige summer lokalt, noe som bidrar til det høye gjennomsnittlige forbruket per passasjer.

 

Den totale omsetningen fra cruisetrafikken til Svalbard i 2018 er estimert til 110 millioner kroner. Ekspedisjonscruise med 17425 passasjerer ombord bidro til to tredjedeler av omsetningen, mens konvensjonelle cruise bidro med en tredjedel. Med et totalt antall på 45 097 har konvensjonelle cruiseskip et lavere forbruk per passasjer, men fortsatt et betydelig bidrag til den lokale verdiskapningen. Det er forventet en økning i antall cruisepassasjerer til Svalbard de neste årene, noe som vil føre til ytterligere økning i lokal omsetning.

 

Lokal reiselivsnæring er imidlertid opptatt av at veksten må være balansert i forhold til naturverdier og samfunnsmessige forhold.

 

Undersøkelsen er finansiert av Svalbards Miljøvernfond, og er et ledd i å skaffe mer kunnskap om turismen på Svalbard.