Prosjekt:

Termografering og trykktesting av boliger

Det er nå utført termografering i 20 boliger i Longyearbyen for å bevisstgjøre boligeiere på energitapet fra deres boliger

 

Energiforbruket til oppvarming av boliger i Longyearbyen er generelt sett svært høyt. Årsaken er som regel todelt; vegger, gulv, vinduer og tak er minimalt isolert samtidig som byggene er svært dårlig vindtettet. Longyearbyen Lokalstyre ønsket å bevisstgjøre boligeiere på energitapet fra deres boliger og tiltakene som kan/bør gjøres gjennom å tilby gratis termografering og trykktesting av boliger i Longyearbyen.

 

Prosjektet fikk støtte fra Svalbards miljøvernfond, og rapporten viser tydelig, og svært billedlig, hvor og hvordan varmetapet oppstår.