Prosjekt:

Miljøgifter på Svalbard – oppdatert status og tidstrender

Målsetningen med prosjektet har vært å studere tidstrender for en rekke miljøgifter i sedimentkjerner fra Ellasjøen på Bjørnøya

 

 

Resultatene fra denne undersøkelsen viser at det i hovedsak er en positiv utvikling for flere av miljøgiftene som det er forbudt å benytte i dag. Men at det fremdeles er høye nivåer av PCB tross for at nybruk ble forbudt for nesten 40-år siden.

 

Les mer i vedlagte rapport.