Prosjekt:

SPIDER

Nettsiden SPIDER er en informasjonskilde til faunaen for terrestrielle og ferskvannsinvertebrater på Svalbard.

Invertebrater er en felles betegnelese for virvelløse eller ryggradsløse dyr. Insekter, edderkopper og børstemark tilhører denne gruppen. Selv om det er registrert cirka 1100 arter på øygruppen, der iblant 230 insektarter og 19 edderkopparter, er anerkjennelsen for denne faunaen begrenset.

 

SPIDER vil inneholde en detaljert beskrivelse av den invertebrate faunaen på Svalbard. Innenfor disse områdene vil du finne informasjon om en rekke temaer.

 

Klikk her for å besøke nettsiden