Prosjekt:

Kystsonedata – en evaluering av eksisterende datasett

Omfattende kartlegging ved dykking har bidratt til verdifull dokumentasjon om det marinbiologiske miljøet i Svalbards grunnområder

Foto: UNIS