Prosjekt:

Fornybar kraft på fjelltoppanlegg

Avinor har flere anlegg for flynavigasjon i og rundt Longyearbyen. DME stasjonen på Torfjell, vest for Pyramiden, har nå fått erstattet deler av kraftforsyningen bestående av dieselaggregater med vind- og solenergi

 

 

Miljøgevinsten i prosjektet oppnås i form av redusert driftstid på dieselaggregatene på opp mot 50-70 % i den lyse årstiden, noe som betyr et redusert dieselforbruk på 25-35% gjennom hele året. Foruten redusert støy og utslipp fra dieselaggregatene, så vil det også være med å redusere behovet for bruk av helikopter på anlegget for frakt av diesel.