Prosjekt:

Bysykler – gratis utlån

 

Svalbards miljøvernfond har støttet innkjøp av bysykler til gratis utlån

 

Tilbud om gratis lån av bysykkel er svært populært og alle syklene i turistinformasjonen er så godt som kontinuerlig utlånt gjennom sesongen. Mange kommer også innom utenom sesong for å forhøre seg om sykkellån. Bysyklene ved framskutt turistinformasjon ved Bykaia er også veldig populært. Med en synlig oppstillingsplass i nærheten av det nye publikumhuset ser vi for oss at det blir et populært tilbud også der.