Prosjekt:

Bymiljøtiltak i Longyearbyen sentrum

Miljø satt på dagorden - fokus på miljøformål ved utvikling av sentrum. Flere forslag til utvikling av sentrumsområdet i ny rapport fra forprosjekt

 

 

I rapporten er det gitt flere forslag til utvikling av sentrumsområdet i Longyearbyen. Hensikten er en helhetlig planlegging og en bedre gjennomføring av fremtidige prosjekter. Av rapporten fremgår det at alle forslagene er laget med tanke på en bedring av miljøet.

 

Svalbards miljøvernfond har støttet forprosjektet med 300 000 kroner, og de totale kostnadene er 382 000 kroner. Prosjektet er gjennomført av Bydrift, og rapporten er utarbeidet med hjelp fra LPO Arkitekter.