Prosjekt:

Geologisk kart over Bjørndalen

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har publisert et nytt geologisk kart over Bjørndalen – «Landskapsformer og løsmasser, Bjørndalen – Vestpynten, Svalbard. 2015»

 

 

Kartet er i målestokk 1:10 000 i norsk og engelsk utgave, og dekker området fra flyplassen og et stykke inn i Bjørndalen. Et viktig og mye brukt til friluftslivsområde nært Longyearbyen. Kartet har i tillegg lettfattelig informasjon om landskapsdannelse, jord og flomskred, permafrost og marine avsettinger.

 

Kartet er gratis og en del eksemplarer er nå tilgjengelig på Svalbard museum eller kan lastes ned her. Prosjektleder Lena Rubensdotter ved NGU har også gjennom prosjektet jobbet med videregående avdeling, Longyearbyen skole i naturfagundervisning om landskapsdannelse, skred og GIS.