Prosjekt:

Flombelysning ved vindkraft

Vindkraft kombinert med moderne belysningsteknikk er et fullverdig alternativ. Belysningprosjektet er en suksess, konkluderer rapporten fra Svalbard Husky.

 

 

Svalbard Husky har gjennom flere sesonger slitt en del med vindforholdene på hundegården i Adventdalen – det blåser stort sett alltid! Samtidig har Svalbard Husky savnet kraftforsyning til belysning.

 

Svalbard Husky så derfor et uutnyttet potensiale i vinden, som en billig og miljøvennlig kilde til energi. Med LED flombelysning er nå hele hundegården opplyst med 10 stk 25W lyskastere. Totalt kraftbruk med 4 timer belysning i døgnet, blir omtrent 1 kWh pr døgn. Dette er lite nok til at det kan driftes ved 2 små vindmøller.

 

Svalbard Husky oppsummerer at vindkraft er en perfekt løsning med 0 avtrykk!

 

Kostnadene i prosjektet var på 150 000 kroner, og Svalbards miljøvernfond har bidratt med 100 000 kroner.