Prosjekt:

Søppeltokt og nedbrytningstid av søppel i havet og på land

I 2018 hadde Polarflokken barnehage sitt 10 søppeltokt. Totalt har de til nå ryddet strender i Isfjorden for 2883 kg søppel på sine søppeltokt

 

Gjennomføringen var svært vellykket siden de har erfaring fra tidligere gjennomførte søppeltokt. Det er et stort engasjement hos barna og barna har snakket mye om turen, både i forkant og etterkant. Barnehagen har et høyt miljøfokus, og denne satsingen på opplæring av barn er svært viktig for lokalsamfunnet. Toktet er med på å ha et felles fokus og mål sammen med personal, barn og foreldre, som virker veldig motiverende.

 

Forarbeidet og gjennomføringen av søppeltoktet skaper et økt engasjement og gir en økt bevissthet i forhold til miljøvern, fokus på vern av dyreliv og konsekvenser av forsøpling i naturen.