Prosjekt:

Etablering av solcelleanlegg, Svalbard lufthavn

Svalbard lufthavn har fått støtte til etablering av et solcelleanlegg

56 solpaneler montert på tak og vegg. Foto: Avinor.

 

Det langsiktige målet er å erstatte mellom 25-35% av forbrukt elektrisk kraft produsert av kull, med fornybar kraft produsert av solenergi.

 

Se vedlagte rapport for mer informasjon om prosjektet.

 

Svalbard lufthavn har også tidligere fått støtte av fondet til etablering av anlegg for produksjon av solenergi på Torfjell; et av deres navigasjonsanlegg for fly og til ENØK-tiltak ved Svalbard lufthavn;

 

Enøktiltak Svalbard lufthavn, Longyear