Årsrapport 2022

Tildelingsbrev for Svalbards miljøvernfond fastsetter at årsrapport for virksomheten, samt revisjonsberetningen fra Riksrevisjon skal publiseres på nettsiden. Årsrapporten kan lastes ned fra menyen på venstre side. Revisjonsberetningen publiseres så snart den er klar.